REGISTRERING WEBINAR: Aktivitets- og redegjørelsesplikten